Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1984 bookcover by Patrick Pichler & Wolfgang Warzilek
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
0189 d245
Bukowski
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
Sponsored post
4420 f079
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaindisputabel indisputabel
0370 5bc4

edgina: Upside-Down Mushroom Room by Carsten Höller

Reposted fromreckon reckon viabzium bzium
8988 92db 500
Reposted fromrol rol viafajnychnielubie fajnychnielubie
1848 fdea 500
Reposted fromsarazation sarazation viaindisputabel indisputabel
0884 0037
Reposted fromGIFer GIFer viaindisputabel indisputabel
5446 2ed1 500
Reposted fromcreepydoughnut creepydoughnut viabzium bzium
4800 fbdc 500
0698 0d09 500
8859 535b 500
Reposted fromwezuwia wezuwia viabzium bzium
1596 2633 500
Reposted fromblackjeremy blackjeremy viaindisputabel indisputabel
5643 0359 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaindisputabel indisputabel
2741 5048 500
Reposted fromdelain delain viasoothe soothe
Za długi był nasz uścisk.
Dokochaliśmy się 
do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromrol rol viasoothe soothe
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
1474 4903
Reposted fromclitoris clitoris viaindisputabel indisputabel
7909 d29d
one of the best movie line  Casablanca 1942
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...