Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4741 3aab 500

ohverytired:

omega-and-fox:

A house near the farm of Glaumbær in Iceland, 2007. Photo by Mathias Rocher. 

Iceland makes me weep

Reposted fromtwice twice viapolyphonicsoul polyphonicsoul
2232 02fc 500
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viamikrokosmos mikrokosmos
9727 b49c 500

Along the Nahe, Germany.

Reposted fromgoetze goetze viafajnychnielubie fajnychnielubie
9574 47f9
Reposted fromfelicka felicka viacharlie69 charlie69
5522 7dcc
Reposted fromShini Shini vianaprawde naprawde
4070 1299 500
Reposted fromwestwood westwood vianaprawde naprawde
0556 874f 500
Reposted fromkombinat kombinat vianaprawde naprawde
1736 835e 500
Reposted fromcat-in-the-wild cat-in-the-wild vianaprawde naprawde
Nie mogę sobie dać rady. Ciągnie mnie. Tak jakby mnie coś omijało. Chwytam, muszę mieć – i znowu nic. I znów sięgam po coś nowego. Wiem z góry, że skończy się tak samo, ale nie mogę się opanować. Chwyta mnie, rzuca w coś, wypełnia mnie na chwilę i znów odrzuca, i pozostawia pustą jak głód, i znów powraca.
— E. M. Remarque "Łuk Triumfalny"
5773 f29a
Reposted byyoannnancymikkelsen

CHIROLOGIA

Trzy kieliszki i dwa papierosy później wróżę ci z dłoni.
(Z której – nie pamiętam). Skóra pomarszczona – oschłość,
sucha – opryskliwość, kolor blady – bezradność.
Dłoń duża – można na tobie polegać. Linie łamane 
dodają dramatyzmu. Typ szpatułkowaty.


Jeszcze raz to samo.

Palce długie, duże, koloru szarego, popękane
jak afrykańska ziemia w okresie suszy.
Linia życia falista, zarośnięta odciskami,
przypomina raczej pechowe przecięcie nożem.

Ostatnia kolejka i rachunek proszę.

Na Wzgórzu Saturna wyraźna kratka. A tutaj?
Co to za blizna w centrum Wzgórza Wenus?
(Nie, nie mów, nie muszę wiedzieć.) 
Via lascivia wyraźna, mocno zarysowana, 
zawładnęła dolną częścią twojej dłoni.

Reszty nie trzeba.

Nie włócz się już po cmentarzu.
Odwiedzisz ich jutro.

Dzisiaj źle ci wróżę.

03.02.2015
~JkS

8564 9aa5 500
Reposted fromsunlight sunlight viabeatlanna beatlanna
8616 a7ee
Reposted fromsilentshout silentshout viaojtam ojtam
8544 27b7 500
Reposted fromcotarsky cotarsky viabeatlanna beatlanna
4900 9dde
Reposted frommnikolayevna mnikolayevna viabeatlanna beatlanna
1465 4fa7
Reposted from12czerwca 12czerwca viabeatlanna beatlanna
Reposted fromheima heima viawilkstepowy wilkstepowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl